HK-C32FAKIJ

C32 FAKRA I (Beige) 电缆组件

虹科提供一系列阻燃剂、低烟雾和低损耗延长电缆,每端都装有FAKRA I (Beige) 插孔

虹科提供一系列阻燃剂、低烟雾和低损耗延长电缆,每端都装有FAKRA I (Beige) 插孔。

虹科天线的CS32电缆专为需要非常低损失的蜂窝和WiFi应用程序而设计。这 5 毫米(0.2") 电缆提供高达 6GHz 的出色衰减性能,适合各种固定站点和移动应用。

机械数据
可用颜色灰色
护套材料FR TPE
直径(毫米)5
连接器FAKRA I 插孔 (Beige)
批准数据
阻燃性符合 UN118.01

 

部分编号

连接器 A

连接器 B

电缆长度

C32FAKIJ-3FAKIJ

FAKRA I 插孔 (Beige)FAKRA I 插孔 (Beige)3m

C32FAKIJ-5FAKIJ

FAKRA I 插孔 (Beige)

FAKRA I 插孔 (Beige)5m

C32FAKIJ-8FAKIJ

FAKRA I 插孔 (Beige)

FAKRA I 插孔 (Beige)

8m